سایبان تراس

توضيح فارسي : شرکت سایه روشن طراح ومجری انواع باران گیروسایبان در طرحهاومدل هاو اندازه های مختلف جهت پوشش درب وپنجره ویلا ها وساختمانهای مسکونی واداری وتجاری و همچنین پوشش تراس ساختمانها. پوشش سقف ودیواره تراس که اغلب درمعرض نورشدیدخورشیدوبرف وباران می باشد با استفاده ازورق های پلیکربنات دویاچندجداره وفلت باتنوع ضخامت ورنگ بصورت قوسی یاشیبداربرای سقف وهمچنین پوشش دیواره تراس صورت می گیرد تاازروشنائی وپرت گرما وسرمای فضای داخل ساختمان باتوجه به خاصیت عبوردهی نور وعایق بودن ورقهای پلی کربنات کاسته نشود.

نام نورگیر :

سایبان تراس

عکس کوچک 1 :

files\8027\Products\19946-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8027\Products\19946-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8027\Products\19946-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

4691